Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR
Psikiyatri

Psikiyatri

Ersoy Sağlık Grubu Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ekibi, profesyonel anlamda bilgi, eğitim ve tecrübelerini insana yardım etme doğrultusunda kullanmayı hedef seçmiş, tüm yaş gruplarına hizmet verebilen uzman doktorlar ve psikologlardan oluşmaktadır. Sizlerin daha anlamlı bir yaşam sürdürmenize destek olabilmek için poliklinik tarzı tedaviler ve terapinin yanı sıra çeşitli nöropsikolojik test seçenekleri de oluşturulmuştur.

Kliniğimizde Uygulanan Tedavi Programları:

 • Farmakoterapi (İlaç Tedavisi)
 • Bireysel Psikoterapiler
 • Aile ve Çift Terapileri
 • Psikodrama ve Grup Terapileri
 • Hipnoterapi

Psikiyatri Kliniğinde Yetişkinlere Hizmet Verdiğimiz Konular:

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi ve Özgül Fobiler
 • Obsesyon ve Kompülsiyonlar (Saplantı, takıntı ve tekrarlamalar)
 • Yaygın Anksiyete
 • Post Travmatik Stres Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Cinsel Sorunlar ve Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Kişilik Gelişimi İle İlgili Sorunlar
 • Alkol ve Diğer Madde Kullanımları
 • Yaşlılıkta Görülen Diğer Sorunlar

Hizmetlerimiz

 

Yetişkin Danışmanlığı

 

Günümüzde kişi, günlük hayatın yoğunluğuna kendini kaptırıp özünden yabancılaştığını; ihtiyaçlarından, arzularından uzaklaştığını hissedebilir. Yaşamın çeşitli evrelerinde karşılaşılan zorluklar kişilerin farkında olmadan insan ilişkilerine, ruh hallerine, davranışlarına yansıyıp çeşitli problemlere sebep olabilir. Bu problemler bedensel şikâyetler, korkular, aile içinde eşiyle veya çocuklarıyla sorunlar; bazen ise hayattan eskisi kadar zevk alamama şeklinde kendini belli edebilir.

Bir yetişkini (yani 18 yaşını tamamlamış bir kişiyi) bir uzmanla görüşüp Danışmanlık almaya yönelten çeşitli nedenler vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki durumlar olabilir:

 • Depresyon ve manik-depresif bozukluk
 • Doğum sonrası (post-partum) depresyon
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Panik rahatsızlığı; Panik atak, Spesifik Fobiler ve Sosyal Fobi
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Yeme ve uyku bozuklukları
 • Psikosomatik sorunlar (tıbbi sebebi olmayan ruhsal kökenli bedensel şikayetler, ör: baş ağrısı, adale ağrıları, kolit, ülser gibi mide rahatsızlıkları, bazı deri rahatsızlıkları, nefes darlığı, çarpıntı vb.)
 • Hafıza ve dikkat sorunları (unutkanlık, dalgınlık, konsantre olamama vb.)
 • Cinsel işlev bozuklukları (vajinismus, ereksiyon sorunları, erken boşalma vb.)
 • Bağımlılık sorunları (alkol, sigara ve/ya madde bağımlılığı, ilişkide bağımlılık, internet bağımlılığı vb.)
 • Kişilik bozuklukları (depresif kişilik, mazoşist kişilik, bağımlı kişilik, sınırda kişilik, antisosyal kişilik, paranoid kişilik, narsistik kişilik, obsesif kompulsif kişilik, pasif agresif kişilik, şizoid kişilik, histerik kişilik ve dissosiyatif kişilik bozuklukları)
 • Kimlik arayışı; özgüvenini geliştirme, kendini tanıma, özel yaşam ve mesleki alanda hedeflerini belirleme isteği
 • Cinsel kimlik arayışı
 • Kayıp ve yas (ör.: boşanma, ayrılık, çocuğun evden ayrılması, bir yakının vefatı, sakatlanma, uzuv kaybı, iş kaybı, iflas vb.)
 • Öfke ve stresle baş etme yolları
 • Aile içi iletişim ve Çift sorunları
 • Arkadaş veya iş ortamında iletişim sorunları

Ersoy Hastanesi Psikolojik Danışmanlık Biriminde, yetişkinlerin yaşadıkları duygusal sorunlar ile baş edebilmeleri, yaşantılarını daha iyi anlayabilmeleri ve sorunları tetikleyen etkenleri araştırıp yaşam kalitelerini arttırmaları, kişiler arası ve aile içi sorunları çözmeleri amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Özel Çalışma Alanlarımız

 

Yeme Bozuklukları

Çalışma Prensiplerimiz

 

 • Danışanla terapist arasındaki ilişkide "GİZLİLİK İLKESİ" esastır. Danışanın bilgisi ve onayı olmadan hakkındaki bilgiler kimseyle paylaşılamaz.
 • Çalışma prensibimiz; danışanların din, cinsiyet ve kültürel değerleriyle ilgili önyargı ve ayrımcılık yapılmamasıdır.
 • Danışana ait bilgiler ve değerlendirmeler okul, doktor vb. gibi diğer kurumlardan talep geldiğinde, ancak danışanın bilgisi ve izni dahilinde paylaşılabilir.
 • Çocuklarla yapılan değerlendirme görüşmeleri ile ilgili bilgiler, aileyle belirlenecek ayrı bir görüşmede paylaşılacaktır.
 • Her randevu 45 dakikalık bir seanstır. Geç kalınan durumlarda seans süresi uzatılamaz.
 • Her seans ücretlidir.
 • Psikoterapinin kaç seans süreceği kişinin katılımcılığına, sorununun yoğunluğuna, zaman içerisinde doğabilecek yeni stres faktörlerine göre değişkenlik gösterir.

 

Eğitimlerimiz

 

 • "ZAYIFLAMADA PSİKOLOJİK TEDAVİ TEKNİKLERİ" Uzm. Psk. Aslıhan TOPYAY ÖZFİDAN
 • "TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI" Uzm. Psk. Aysun EROL AKAR
 • "ANNE-BABA TUTUMLARI" Uzm. Psk. Aysun EROL AKAR
 • "SINAV KAYGISI" Uzm. Psk. Aysun EROL AKAR
 • "ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÇOCUKLAR" Uzm. Psk. Aysun EROL AKAR
 • "DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU" Uzm. Psk. Aysun EROL AKAR
 • "ÖĞRENME MODELLERİ" Uzm. Psk. Aysun EROL AKAR

 

Kliniğimizde Uygulanan Psikolojik Testler

 

Mmpı Kişilik Testi: MMPI, bireyin kabul edip etmediği biçiminde cevaplandırdığı 550 maddeden oluşan bir soru kağıdıdır. Bu test, bir "kişilik testi" olarak tanımlanmakla birlikte, kişiliğin normal boyutlarıyla değil, patolojik eğilimlerle ilgilidir. Uzmanın yorumlaması gereken bu test yararlı bir tarama aracıdır.

Rorschach Kişilik Testi:Evrensel bir kişilik değerlendirme testi olup, mürekkep lekelerinden oluşan 10 adet kartı içerir. 6 yaştan itibaren uygulanır ve ruhsal hastalıkların değerlendirilmesinde önemli bir tanı aracıdır.

WISC-R: 6 – 16 yaş grubu çocuklar için, Türkiye standartlarına uyarlanması yapılmış en sık kullanılan zeka testidir. Test sonunda, çocuğun gelişmesini uygun şekilde gerçekleştirmesi için gerekli görülen noktalarda aileye öneriler sunulur.

Denver Iı Gelişim Testi:: Denver II Gelişim Testi, 0- 6 yaş arasındaki, görünürde sağlıklı olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermeyen gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede değerlidir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş): Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Stanford Binet Zeka Testi: 2 yaştan itibaren uygulanabilen bir zeka testidir. Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Eğitime başlama yaşının 5 yaşa kadar indirilmesi sebebiyle Stanford-Binet Zeka Testi, çocukların öğrenme süreçlerinin izlenmesinde ve okula hazır oluşun tespiti noktasında oldukça tanımlayıcı bir araçtır. Bu test öğrencilerin okulda yaşayabileceği problemleri öngörebilmek ve önlemler alabilmek adına büyük önem taşımaktadır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Benden başka böyle sorunları olanlar var mı? Yoksa ben tek miyim?

Yaşanılan sorun ne ise, sorunu yaşayan için bu durum büyük çıkmazdır. Ve kendini yalnız hissettiren bir süreçtir. Sorun paylaşıldığında, benzer örnekler duymak, yada kendi yaşantısında benzer durumlara verdiği etkili tepkileri hatırlamak, kişiyi rahatlatır.

Anlattıklarım burada kalır mı?

Terapi sürecinde gizlilik esastır. Danışan kendini özel ve güvende hissetmek ister. Danışan istemediği sürece, anlatılanlar kimseyle (kendi aile bireyleri ile bile) paylaşılmayacaktır.

Psikolojik Danışmanlıkta kişilik değişir mi?

Sıkça sorulan bu sorunun cevabı HAYIR'dır.

Kökten bir kişilik değişimi gerçekçi bir beklenti değildir. Psikolojik Danışmanlıkta amaç kişilikteki olumlu ve olumsuz yanları belirlemek, olumluları koruyup, kuvvetlendirirken, kişiye ve kişinin çevresiyle olan ilişkilerine zarar veren olumsuz yanları kontrol altına alabilmek ve yerine daha yapıcı çözümler oluşturabilmektir. Tabiki, kişinin arzuladığı ölçü de

Kısaca; hedef tabloyu en baştan çizmek değil, tabloda rötuşlar yapmaktır.

Psikolojik Danışmanlık ne kadar sürer?

Bu sorunun standart veya önceden vaat edilebilecek bir cevabı yoktur. Bireysel danışmanlığın kaç seans süreceği kişinin katılımcılığına, sorununun yoğunluğuna, süreç içerisinde doğabilecek yeni stres faktörlerine göre değişkenlik gösterir.

Soruna, hedefe ve sürece bağlı olarak; kısa süreli Danışmanlık ortalama 15-20 seans sürebileceği gibi, uzun süreli Danışmanlık yıllara yayılabilmektedir.

Konuşarak ben nasıl iyileşirim?

Danışmanlık sözlü ve sözsüz iletişimi içeren bir süreçtir. Yapılan araştırmalar ilk yaşlarda anne-bebek arasındaki sözlü ve sözsüz iletişimin bebeğin beyninin belli bölgelerinin gelişmesinde veya gelişmesinin engellenmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla çevreyle kurulan iletişim beynimizdeki sinir ağlarını şekillendirir veya değiştirir. Danışmanlık sürecinde kurulan Danışman-danışan iletişimi de danışanın sinir ağlarını etkiler. Danışmanlık yöntemlerinin sağladığı zihinsel değişim nörolojik aktivitelerde de değişime ve iyileşmeye yol açar. Konuşmak sadece laftan ibaret değildir, psikolojik ve biyolojik etkileşimi de beraberinde getirir.

Eşimle sorunlarım var, ilk önce bireysel Danışmanlığa gelip anlatsam ve sonra eşimi de getirsem olur mu?

Hayır, bireysel Danışmanlık görüşmelerine başladığınız uzmanla sonradan çift danışmanlığına geçemezsiniz. Bu danışmanlık odasındaki eşitlik zeminini zedeler. Çift Danışmanlığına çiftin beraber başlaması ve beraber devam etmesi gerekir. Bu tarafsızlık ve eşitlik prensibi açısından gereklidir.

Eşim çift Danışmanlığına gelmeyi reddediyor, ne yapabilirim?

Eşiniz ilişki sorununuzla ilgili beraber yardım almayı reddediyor ya da kendinde sorun olmadığını savunuyor olabilir. Eşinizin Danışmanlığa katılmayı reddettiği durumlarda, siz bireysel Danışmanlığa başvurabilir, evliliğinizle ilgili sorunları irdeleyip, her iki tarafın da sorunlara katkısının farkına varıp, kendi açınızdan sorunla sağlıklı başa çıkma yöntemleri geliştirebilirsiniz.

Çiftlerden birinin dahi değişim göstermesi ikili iletişimin değişmesine ve kısır döngülerin azalmasına yol açacaktır.


Bu Bölüme Ait Hekimlerimiz


Bu Bölüme Ait Videolar