Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ONLİNE MUAYENE
ONLİNE RANDEVU
SONUÇLARI GÖR

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

1.Genel Sorumluluklar:

 • Kişiler kendi sağlıklarına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.       
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 2. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

 • Hasta ve hasta yakını, yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

 3. Hastane Kurallarına Uyma:

 • Hasta ve yakını, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta ve yakını, Salık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hastanın ve/veya yakınının; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içince olması beklenir.
 • Hasta ve yakını; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta ve yakını; hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

 4. Tedavisi ile ilgili önerilere uyma

 • Hasta ve/veya  yakını; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Tedavi ve izlem süresinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeler hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirilmelidir.
 • Hasta ve yakını; yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir
 • Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 • Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru  anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hasta Hakları

1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

 • Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 • Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye HAKKI VARDIR.
Hizmet sunumu sırasında meydana gelebilecek her türlü aksama ve gecikme durumunda ilgili sağlık personeli tarafından gerekli açıklama yapılır. Sorunun ne olduğu, hastaların ne yapmaları gerektiği, randevu durumları, nasıl bilgi alabilecekleri, aktarılarak hasta tam olarak bilgilendirilir. 
Hastanın kendisi ile ilgili her türlü kayıt ve belgeyi edinme hakkı;

 • Çoğaltma olanağı olan belgelerin kopya maliyetini ödemek kaydıyla,
 • Çoğaltma olanağı olmayanlarında hizmet sunumunun sona ermesi ile birlikte, hizmet alanın talebi doğrultusunda imza karşılığında teslim edilir.

 3. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı

 • Sağlık kuruluşunu seçmeye,
 • Değiştirmeye,
 • Seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye; seçme ve değiştirmeye HAKKI VARDIR.

 Kimlik Takma:  Sağlık hizmeti veren tüm sağlık personeli; hizmet ilişkisi içinde bulundukları herkesin görebileceği şekilde ad, görev ve unvanlarını içeren bir kimlik tanıtım belgesini iş sırasında kullandıkları giysi üzerine takmakla yükümlüdürler.
 4. Mahremiyet Hakkı
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya HAKKI VARDIR.
Hasta ile ilgili bilgilerin hastanın yaşamına zarar vermeyecek şekilde korunmasını gerektirir.

 • Hastaya ait bilgilerin gizli tutulması,
 • Kayda geçme ve arşivlerde gizlilik,
 • Hasta sırrını saklama,
 • Hastanın bedensel mahremiyetine saygı HAKKI VARDIR.

 Tarihsel Süreçte Sır Saklama: Hipokrat Andı, İmhotep Andı ve Hintli Hekimin Andında hekimin sır saklama yükümlülüğüne yer verilmiştir. 
 Günümüzde Sır Saklama: Yasalarda, tıp etiği ile ilgili uluslararası bildirgelerde, hasta hakları ile ilgili uluslararası belgelerde hasta sırrını saklama konusuna önemle değinilmiştir.

 5. Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı

 • Tedaviyi reddetmeye,
 • Durdurulmasını istemeye, ( hayati bir tehlike var ise savcılığa bilgi verilir).
 • Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve
 • Rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya HAKKI VARDIR.

 6. Güvenlik Hakkı Kalite Standartları Hakkı

 • Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alma ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma HAKKI VARDIR.

 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

 • Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

 8. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı

 • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek,
 • Güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda bir sağlık hizmeti alma HAKKI VARDIR.

 9. Vakte Saygı Hakkı

 • Hizmet almak için bekleme süresinin makul olması,
 • Bu süre içinde temel ihtiyaçlarını karşılama,
 • Hizmet alamama durumunda; hizmet alınabilecek bir kuruma sevk edilme HAKKI VARDIR.

 10. Tıptaki Yeniliklerden Yararlanma Hakkı

 • Tanı ve tedavideki yeniliklerden yararlanma,
 • Hastalığının her evresinde mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma HAKKI VARDIR.

 11. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

 • Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye,
 • Mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya HAKKI VARDIR.

 12. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

  • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya HAKKI VARDIR.

Poliklinik Hizmetleri

Doktor Seçimi ve Kayıt İşlemleri

 • Hastanemizde hekim seçme hakkınız vardır.
 • Hasta kabul elemanlarımız tarafından kayıt işlemleriniz kimlik bilgileriniz doğrultusunda otomasyon kaydı alınarak yapılır.
 • Şikayetinize  yönelik olarak muayene olmanız gereken branşı iletmeniz durumunda hizmet veren doktorlarımızdan birini seçebilirsiniz.
 • Doktorlarımızın tümü uzman doktor olup konusunda tecrübelidirler.
 • Hastane personeli  ile ilgili bir şikâyetiniz olması durumunda Hastane Müdürümüzün veya hasta hakları sorumlusunun size ulaşması için hasta danışmanlarımızdan veya hasta karşılama yönlendirme elemanlarımızdan  yardım isteyiniz.
 • Öneri ve şikâyetleriniz için bütün poliklinik katlarımızda öneri ve şikâyet kutularımız mevcuttur.

 Otomasyon

 • Kayıt işlemlerinde  hata olmaması  için mutlaka kimliğinizi yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz sizden istediği tetkiklerin ilgili yerlere gönderimini bilgisayarı aracılığı ile otomasyondan veya tetkik istem kâğıtlarına yazarak yapacaktır. Hastanemizde yapılacak tüm işlemlerin ödemesi hizmet öncesinde tahsil edilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Tanı Birimlerimiz

 • Hastalarımızın teşhisini kolaylaştırmak ve kesinleştirmek için gerekli tanı birimlerimiz hastanemizde mevcuttur. Gerektiğinde hizmet alabilirsiniz.
 • Laboratuvar, Röntgen, Ultrason, Doppler,  Bilgisayarlı Tomografi( BT) , Emar (MR), Görme Alanı,  Panoramik Röntgen, EEG ve EMG  için hangi saatlerde gelmeniz gerektiği ve yapılacak işlemin özel hazırlıklar gerektirip gerektirmediğinden emin olmanız için, bu konuda hasta kabul elemanlarımızdan veya danışma  elemanımızdan hizmet alabilirsiniz.

Anlaşmalı Kurumlar

 • Özel sağlık sigortanız varsa veya banka sandığı mensubu iseniz ilgili banko görevlileri işlemleriniz konusunda size yardımcı olacaktır.
 • Diğer resmi kurumlar ve anlaşmalı kurumların işlemleri poliklinik bankolarından gerçekleştirilebilmektedir.

Kontrol

 • Muayenenizi takip eden 10 gün içerisinde yapılan kontroller ücretsizdir.

Şikâyet

 • Şikâyetlerinizi Hasta Hakları Birimine iletebilir veya yazarak şikâyet kutularına atabilirsiniz.

Kafeterya

 • Tüm hastanelerimizde; hasta ve yakınlarının hizmet alabileceği kafeteryalar bulunmaktadır.

Taksi

 • Taksi ihtiyacınız için güvenlikten veya danışmadan yardım isteyiniz.

Otopark

 • Otopark hizmetimiz ücretsizdir. Otoparkın dolu olması durumunda aracınızı park edebileceğiniz yakında uygun yerler mevcuttur.

Yatan Hasta Hizmetleri

Yatış İşlemleriniz
Yatış işlemleriniz için geldiğinizde yanınızda bulunması gerekenler şunlardır;

 • TC Kimliğiniz
 • Daha önce yaptırmış olduğunuz tetkiklerinizin sonuçları
 • Bir refakatçi bulundurulması
 • Ameliyat,  müdahale sonrası veya  takip ise bu süre içerisinde  giyilecek uygun kıyafetler.
 • Kullanmakta olduğunuz ilaçların listesi.

 Özel sağlık sigortalıysanız lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

 • Hastaneye başvurmadan önce lütfen poliçe kapsamınızı (sözleşme esnasında verilen evraklar)  inceleyiniz.
 • Kimliğinizi ve sigorta kartınızı lütfen yanınızda bulundurunuz. Kayıt öncesi bu evraklarınızın fotokopisini  çektirmeyi unutmayınız.
 • Operasyona karar verilmesi durumunda operasyondan bir gün önce doktor formlarıyla beraber sigorta şirketinizden ön onay alınması gerekmektedir. Hasta yatış birimine başvurarak kayıt işlemlerinizi başlatınız.
 • Acil durumlarda sigortalı hastalara uygulanması gereken tedavi veya operasyonun giderlerinin sigorta şirketi tarafından karşılanmadığı durumlarda ödeme, hasta veya yakını tarafından yapılır.
 • Taburcu işlemleriniz başlatıldığında sigorta şirketinizden onay alma süreci bazı sigorta şirketlerinin yoğunluğundan ötürü uzayabilmektedir. Bu konuda anlayış göstermenizi rica ederiz.

Yatış işlemleriniz

 • Geldiğinizde hasta karşılama ve yönlendirme elemanları  tarafından karşılanarak, yatış işlemleriniz için hasta yatış birimine  yönlendirileceksiniz.
 • Hasta yatış  elemanlarımız yatış işlemlerinizi yapacak, odanızı ayarlayacak ve hasta karşılama ve yönlendirme elemanları  yardımıyla odanıza yerleşmenizi sağlayacaktır.
 • Yatış işlemleriniz esnasında ücretin bir kısmı avans olarak talep edilir ve uzun süren tedavilerde ara ödemeler yapmanız gerekebilir.
 • Hasta karşılama ve yönlendirme personelimiz sizi odanıza yerleştirecek, odanızla ilgili bilgiler (hemşire çağrı sistemi, banyo, televizyon, klima ve   telefonun kullanımı gibi) verecektir.
 • Size hizmet verecek olan tüm personelimiz çalıştığı birim, görevi ve isminin yazılı olduğu yaka kartlarını takmak  zorundadır. Yaka kartı  olmayan personelimizi kendini tanıtması ve yaka kartını  takması konusunda uyarmaktan çekinmeyiniz.
 • Tedavinizin her aşamasında görevli hemşirelerimiz size yardımcı olacaktır.
 • Servis ile ilgili yaşadığınız problemleri lütfen kat sorumlu hemşiresine iletiniz.

Hasta Odalarımız

 • Tüm  hasta odalarımız klimalıdır. Gerekli ısı ayarlaması için servis hemşirelerimizden yardım alabilirsiniz.
 • Tüm odalarımızda buzdolabı ve televizyon bulunmaktadır.
 • Tüm odalarımızda yangın algılama dedektörleri mevcuttur.
 • Acil durumlarda  hemşirelere kolay ulaşabilmeniz için  acil  çağrı zilleri  bulunmaktadır.
 • Odalarımız merkezi sistem doğalgazla ısıtılmaktadır.
 • Kıyafetlerinizi ve diğer eşyalarınızı muhafaza etmeniz için dolabınız mevcuttur.
 • Odalarımızda refakatçilerin dinlenmesi için konforlu refakatçi koltuğu bulunmaktadır.
 • Hizmet alabileceğiniz kafeteryamız mevcuttur.
 • Değerli eşyalarınızı yanınızda bulundurmamanızı rica ederiz.

Tıbbi bilgilerinizin gizliliği için;

 • Hastanemizde yaptırmış olduğunuz tüm işlemler adli makamlar tarafından  istenmedikçe saklı tutulacaktır.
 • Gerektiğinde kimlik ibraz ederek sizinle ilgili yapılan ve yapılmakta olan tıbbi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

 Taburcu Olurken

 • Doktorunuz sizi gördükten sonra (doğum için bulunuyorsanız bebeğinizi de çocuk doktoru gördükten sonra) taburcu edilmenize karar verecek, sizi ve hemşirenizi bu konuda bilgilendirecektir.
 • Doktorunuz sizi hastalığınızın seyri ve dikkat etmeniz gerekenler konusunda uyaracaktır. Lütfen merak ettikleriniz konusunda yeterli bilgilendirildiğinizden emin olun.
 • Hemşirenizden kontrol tarihinizi öğrenin. Doğum amacıyla hastanemizde bulunuyorsanız bebeğiniz ve sizin randevu saatlerinizin yakın olmasına özen gösterildiğinden emin olun.
 • Sizde veya bebeğinizde sizi endişelendiren bir durum söz konusu ise   kontrol tarihini beklemeden doktorunuzla irtibata geçiniz.
 • Taburcu olmanıza karar verildiğinde size yapılmış işlemlerin dosyanıza eklenmesi ve sigortalıysanız onayınızın alınması amacıyla dosyanız hasta yatış birimine  gidecektir.
 • Hasta yatış biriminden  çıkış işlemleriniz tamamlandığında hemşirenize çıkış onayı iletilir ve hemşireniz sizi bilgilendirir.
 • Ödemenizi nakit ve ya kredi kartıyla yapabilirsiniz.

Öneri ve Şikayetlerinizi iletmek için;

 • Öneri ve şikayetlerinizi her sabah yapılmakta olan vizitler  esnasında ilgili kişilere  iletebilirsiniz.
 • Bütün servis katlarımızda öneri ve şikayet kutuları ve formları  mevcuttur. Tüm öneri ve şikayetleriniz dikkate alınarak değerlendirilecektir.
 • Gün içerisinde yaşadığınız olumsuz durumlar için hastane müdürlüğüne veya hasta hakları birimine ulaşmak için servis hemşirelerinden yardım isteyiniz.

Hemşirelik Hizmeti

 • Yattığınız süre boyunca 24 saat deneyimli hemşirelerin gözetiminde olacaksınız. Hemşirenize ulaşmak için hemşire çağrı zilinden faydalanabilirsiniz. Yattığınız süre boyunca hekiminiz veya yöneticiler ile görüşmelerinizi servis hemşirelerimiz sağlayacaktır.

Kafeterya

 • Kafeteryamıza dahili telefondan ulaşarak odanıza servis isteyebilirsiniz. Yatan hasta iseniz lütfen doktorunuzun önerisi dışında yiyecek ve içecekler tüketmeyiniz.

Kontrol

 • Hastaneden çıkış gününüzü takip eden 10 gün içerisinde yapılan kontroller ücretsizdir. Bu 10 günlük süreyi aşan durumlarda tekrardan muayene ücreti talep edilir.

Otopark

 • Hastanemizin mevcut otoparkı ücretsiz olarak kullanımınıza açıktır. Otoparkın dolu olması durumunda yakın yerlerde otoparklar mevcut olduğundan sıkıntı yaşamayacağınızı umut ediyoruz.

Refakat hizmetleri

 • Yanınızda kalacak olan refakatçinize sunulacak hizmetler hastane ücretlerinin içerisindedir. Refakatçiniz için yatağa dönüşebilen koltuklarımız mevcut olup onun da rahatını sağlamakla görevli olduğumuzun bilincindeyiz.