İnsan Kaynakları Politikası

Özel Ersoy Hastanesi misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli personel alımını gerçekleştirerek, çalışanların uzun süreli kurumumuzda görev almasını, etkin, verimli olabilmesini ve uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

İşe Alım Süreci

İşe alım süreci İnsan Kaynakları Yönetim Rehberinde yer alan esaslara göre yapılır.

Personel İhtiyacının Doğması: Belirlenen norm kadromuzda çeşitli nedenler ile meydana gelen azalmalar (istifa, doğum iznine ayrılma gibi), yeni bir departmanın açılması gibi durumlarda personel açığımız doğmaktadır.

Ön Görüşme: Aday havuzumuzda başvurusu olan adayların özgeçmişleri iş tanımı ve gereklerimize uygunluğu açısından kontrol edilerek uygun bulunan adaylar kurumumuzda ön görüşmeye çağrılırlar.

Sınav: Adaylar iletişim, empati ve analitik düşünceleri ile ilgili değerlendirilmeye alınmak üzere sınava tabi tutulurlar.

Referans Araştırması

İşe Alım Kararının Verilmesi ve Adaya İletilmesi

Oryantasyon Eğitimlerinin Verilmesi

Eğitim ve Gelişim

Eğitimlerimiz “Kurum içi, Kurum dışı ve Kurumsal Oryantasyon” olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Kurum içi eğitimler kendi içerisinde “zorunlu ve seçimli eğitimler” olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zorunlu eğitimler, HKS(Hizmet Kalite Standartları) tarafından zorunlu tutulan, ilgili sağlık çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler ise, yöneticiler tarafından çalışanlarının gelişimi için önerdikleri eğitimlerden oluşturmaktadır.

Kuruma yeni başlayan çalışanlarımız, kurumsal oryantasyon çerçevesinde; kurum tanıtımı, kurum kültürü, kişisel gelişim eğitimleri ve zorunlu eğitimlerin dahil olduğu eğitimleri almaktadır.

Ücret ve Ek Olanaklar

Ücret: Hastanemizde çalışanın işe başlama ücreti kurum içinde alacağı görev ve statüye göre Birim Müdürleri ve Hastane Müdürü tarafından tespit edilir. Üst yönetimin onayı ile belirlenir. Ücretler aylık olarak her ayın birinde ödenir.

Ulaşım: Ulaşım çalışanlarımıza aittir. Görevi itibariyle uygun görülen çalışana hastanemiz tarafından araç tahsis edilebilir. Gece 24:00’ e kadar kalan ve refakat nöbetine kalan personele hastanemiz ücretsiz servis tahsis eder.

Yemek: Hastanemiz bünyesinde olan yemekhanemizden tüm personelimiz ücretsiz hizmet alır.

Lojman: Görev yapacağı şehirde ikamet olanağı bulunmayan bekar hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz için hastanemizle aynı semtte yer alan lojmanımız bulunmaktadır.

Kıyafet: Özel Ersoy Hastanesi personeline ; işin özelliğine göre işveren yıl içinde kışlık ve yazlık olarak birer takım iş elbisesi verir.

Sosyal Etkinlikler: Çalışanlarımızı bir araya getirerek motivasyonlarını arttırmaya yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Kariyer Planlaması

1989 yılında Sultanbeyli Bölgesi’nde poliklinik olarak başladığımız yolculuğumuza 1997’de Sultanbeyli Ersoy Hastanesi olarak devam ettik. 2013 yılında Maltepe ve Kurtköy hastanelerimizle sağlıkta kalite ve hizmet anlayışı ile büyümekteyiz. Tüm bu yenilikler esnasında var olan ve yeni açılacak hastanelerimizde yöneticilik pozisyonunda görev almak üzere gerek kurum dışından, gerekse kurum içerisinden iki ayrı yönetici geliştirme programı düzenliyoruz.

Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın yıl içerisinde göstermiş oldukları performanslarını ölçmek, “Kariyer Planlamalarını” ve “Eğitim & Gelişim İhtiyaçlarını” belirlemek amacı ile yılda 2 defa Yetkinlikler; “Temel”, “Yönetsel” ve “Mesleki” olmak üzere 3 başlık altında toplanmaktadır.

Tüm çalışanlarımız “Temel” yetkinliklere göre, yöneticilerimiz ” Temel” yetkinliklerle birlikte ” Yönetsel” yetkinliklere göre değerlendirilmektedir.

Önce İnsan" prensibiyle hareket eden Ersoy Sağlık Grubu'nun çalışkan, dürüst, dinamik çalışanlarıyla oluşturduğu yapıda yer almak ve bizlerle çalışmak istiyorsanız özgeçmişinizi oluşturup genel başvurulardan pozisyonlarımıza başvurabilirsiniz.