Kadın Check-up (40 Yaş Üstü)

Kadın Check-up (40 Yaş Üstü)

Ücretsiz Diyetisyen Ön Görüşmesi  

Check Up öncesinde diyetisyen ön görüşmesi ücretsizdir.

• Muayene (Dahiliye)
• Muayene (Kadın Hastalıkları ve Doğum)
• Muayene (Genel Cerrahi)
• Muayene (Göz Sağlığı ve Hastalıkları)
• Muayene (Ağız ve Diş Sağlığı)
• Panoramik Röntgen
• Akciğer Grafisi
• EKG
• Tüm Batın US
• Mamografi/Çift Taraflı 
• Meme Ultrasonu 
• Pap Smear
• Hemogram
• CRP
• AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
• Kan Üre Azotu/BUN
• Kreatinin
• Ürik Asit
• Total Kolesterol
• LDL Kolesterol
• HDL Kolesterol
• Trigliserid
• SGOT/AST
• SGPT/ALT
• Sedimantasyon
• TSH
• HbsAg
• Anti-HCV (Hepatit C)
• Anti-HIV
• Tam İdrar Tetkiki/TİT
• Gaitada Gizli Kan Aranması


Anahtar Kelimeler Kadın Check-up