VIP Erkek Check-up

VIP Erkek Check-up

Ücretsiz Diyetisyen Ön Görüşmesi  

Check Up öncesinde diyetisyen ön görüşmesi ücretsizdir.

• Muayene (Dahiliye)

• Muayene (Kardiyoloji)

• Muayene (Üroloji)

• Muayene (Göz Sağlığı ve Hastalıkları)

• Muayene (Ağız ve Diş Sağlığı)

• Panoramik Röntgen

• Akciğer Grafisi

• EKG

• Ekokardiyografi

• Efor

• Tüm Batın US

• Tiroid US

• Hemogram

• CRP

• AKŞ (Açlık Kan Şekeri)

• HbA1c

• Kan Üre Azotu/BUN

• Kreatinin

• Ürik Asit

• Total Kolesterol

• LDL Kolesterol

• HDL Kolesterol

• Trigliserid

• SGOT/AST

• SGPT/ALT

• GGT

• Alkalen Fosfataz/ALP

• LDH

• Kalsiyum

• Sedimantasyon

• İnsülin, HOMA IR

• TSH

• Serbest T3 (FT3)

• Serbest T4 (FT4)

• Vitamin B12

• Vitamin D3

• HbsAg

• Anti-HCV (Hepatit C)

• Anti- HIV

• Total PSA (40 Yaş Üstü İçin Yapılır.)

• Tam İdrar Tetkiki/TİT

• Gaitada Gizli Kan Aranması

• Sodyum

• Potasyum


Anahtar Kelimeler VIP Erkek Check-up