Standart Erkek Check-up

Standart Erkek Check-up

Ücretsiz Diyetisyen Ön Görüşmesi  

Check Up öncesinde diyetisyen ön görüşmesi ücretsizdir.

• Muayene (Dahiliye)
• Muayene (Göz Sağlığı ve Hastalıkları)
• Muayene (Ağız ve diş Sağlığı ve Hastalıkları)
• Panoramik Röntgen
• Akciğer Grafisi
• EKG
• Tüm Batın US
• Hemogram
• CRP
• AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
• Kan Üre Azotu/BUN
• Kreatinin
• Ürik Asit
• Total Kolesterol
• LDL Kolesterol
• HDL Kolesterol
• Trigliserid
• SGOT/AST
• SGPT/ALT
• Sedimantasyon
• TSH
• HbsAg
• Anti-HCV (Hepatit C)
• Anti-HIV
• Total PSA(40 Yaş Üstü İçin Yapılır.)
• Tam İdrar Tetkiki/TİT
• Gaitada Gizli Kan Aranması


Anahtar Kelimeler Erkek Check-up