Çocuk ve Ergen Check-up

Çocuk ve Ergen Check-up

Ücretsiz Diyetisyen Ön Görüşmesi  

Check Up öncesinde diyetisyen ön görüşmesi ücretsizdir.

• Muayene (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
• Muayene (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları)
• Muayene (Göz Sağlığı ve Hastalıkları)
• Hemogram
• CRP
• AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
• Kan Üre Azotu/BUN
• Kreatinin
• SGOT/AST
• SGPT/ALT
• Alkalen Fosfataz/ALP
• Demir
• Demir Bağlama
• TSH
• Vitamin B12
• Vitamin D3
• Tam İdrar Tetkiki/TİT
• Gaitada Parazit


Anahtar Kelimeler Çocuk ve Ergen Check-up