Mesane Kanseri

Mesane Kanseri

Mesane; böbreklerin günde yaklaşık 200 litre kanı süzerek oluşturduğu idrarı depolayan ve kasılarak dışarı atan organımızdır. Mesane kanseri ise bu organımızın iç kısmını kaplayan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan tümörleridir. Dünyada yaygınlık olarak 10. sıklıkta , erkekler arasında ise 7. sıklıkta görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülür. %90'ı mesanein iç yüzeyini örten epitelden gelişir. Mesane kanserinin %75'i yüzeyel (kas dokusuna ulaşmamış) olarak tanı alır.

Nedenleri

Görülen vakaların yaklaşık %50'siyle ilişkili olan sigara en önemli risk faktörü olarak bilinir. Sigara içme süresi ve yoğunluğuyla risk daha da artabilir. Erkeklerde ve 40 yaş üstünde risk daha fazladır.

Bazı meslekler ve kimyasal alanlarda risk artar.  Bunlar arasında arsenik, aromatik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbon maruziyeti öne çıkar. Boya, petro-kimya sanayi, kauçuk gibi bazı sektörlerde bu kimyasallar daha çok görülür. Aile öyküsünün olması da risk faktörleri arasındadır. Akdeniz tipi diyetin riski azalttığına dair yayınlar mevcuttur.

Belirtileri

En sık görülen belirti ağrısız idrarda kanamadır. Kanama çoğunlukla gözle görülür, bazen de idrar tahlilinde saptanır. Kanama dışında idrara sıkışma hissi, sık sık tuvalete gitme isteği, idrar yaparken yanma ve ağrı hissedilmesi gibi şikayetler de olabilir. Ancak bu şikayetler idrar yolu enfeksiyonu, aşırı aktif mesane gibi başka hastalıklarda da görülebildiği için bu şikayetleri araştırmak için mutlaka üroloji uzmanına başvurulmalıdır. 

Tanı
 Tanı koyarken hastanın şikayetlerinin ve risk faktörlerinin sorgulaması yapılır. Fizik muayenenin ardından ultrason, bilgisayarlı tomografi yada MR görüntüleme yöntemlerinden biri seçilir. Kesin tanı anestezi altında endoskopik (kapalı) yöntemle idrar kanalından girilerek tümörden örnek alınarak patolojiye gönderilmesi ile konulur.

 

Mesane Kanseri Evresi ve Derecesi
Yapılan testler, fizik muayene ve biyopsinin patoloji sonucuna göre evrelendirme yapılır. Özellikle patoloji raporundaki hastalığın mesane içinde derinliği hastalığın tedavi ve gidişatı açısından önemlidir. Görüntüleme yöntemleriyle hastalığın çevre dokulara , lenf bezlerine yayılma durumu da evrelemede dikkate alınır. 

Tedavi
Hastalığın evresine göre tedavi şekli belirlenir. Mesane kanserinde hastalığın kas dokusuna kadar ilerleyip ilerlememesine göre iki grup oluşr. Kas dokusuna kadar ilerlememiş hastalarda TUR operasyonuyla (kapalı yöntem) kanserli doku tamamen çıkarılır ve hastalığın derecesine göre takip protokolü belirlenir. Bu hastalarda bazen mesane içine uygulanan farklı ilaçlarla ek tedavilerde uygulanır. Daha sonra hastaların düzenli aralıklarla sistoskopi kontrolleri yapılır. Düzenli kontrol sayesinde tümörün tekrarlaması durumunda gecikmeden tedavi şansı olur.


Kas dokusuna kadar ilerlemiş hastalarda yada daha önce kas dokusuna kadar ilerlememişken takipler sırasında hastalığı ilerleyen hastalarda daha radikal tedaviler gündeme gelir. Görüntüleme yöntemleriyle başka organlara yada lenf bezlerine yayılım yoksa radikal sistektomi denilen mesanenin tamamen çıkarılması operasyonu yapılır. Radikal sistektomi erkeklerde prostat, seminal veziküller ve lenf bezlerinin alınmasını da  içeren bir işlemdir. Kadınlarda ise uterus, yumurtalıklar ve vajinanın bir kısmının alınması içerir.  Hastanın idrarını dışarı atabilmesi için farklı yöntemler vardır. Bağırsaklardan yeni bir mesane yapılması yada idrar kanallarının cilde çıkarılıp torbaya iletilmesi gibi seçenekler kullanılır.
Metastaz yapmış hastalıkta ise kemoterapi, radyoterapi tedavileri kullanılır.


Anahtar Kelimeler Mesane Kanseri