Kadın Check-up (40 Yaş Altı)

Kadın Check-up (40 Yaş Altı)

Ücretsiz Diyetisyen Ön Görüşmesi  

Check Up öncesinde diyetisyen ön görüşmesi ücretsizdir.

 • Muayene (Dahiliye)
 • Muayene (Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastalıkları)
 • Muayene (Genel Cerrahi)
 • Muayene (Göz Sağlığı ve Hastalıkları)
 • Muayene (Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları)
 • Panoramik Röntgen (Ağız ve Diş Sağlığı)
 • Akciğer Grafisi
 • EKG
 • Tüm Batın US
 • Meme Ultrasonu 
 • Pap Smear
 • Hemogram
 • CRP
 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
 • Kan Üre Azotu/BUN 
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • SGOT/AST
 • SGPT/ALT
 • Sedimantasyon
 • TSH
 • HbsAg
 • Anti-HCV(Hepatit C)
 • Anti-HIV
 • Tam İdrar Tetkiki/TİT
 • Gaitada Gizli Kan Aranması