Standart Check-up

Standart Check-up

Standart Check-up

• Check-up Doktor Muayenesi
• Muayene (Göz)
• Muayene (Diş)
• Panoramik Röntgen
• Tüm Batın Ultrason
• Akciğer Grafisi
• EKG
• Hemogram
• AKŞ (Açlık Kan Şekeri)
• Kan Üre Azotu/BUN
• Kreatinin
• Total Kolesterol
• LDL Kolesterol
• HDL Kolesterol
• Trigliserid
• SGOT/AST
• SGPT/ALT
• Sedimantasyon
• TSH
• Tam İdrar Tetkiki/TİT
• Gaitada Gizli Kan Aranması


Anahtar Kelimeler Standart Check-up