Laboratuvar

Laboratuvar tanı ve tedavinin takibinde etkin rol alan bölümdür. Ersoy Hastaneleri laboratuvarı; gerek hastane içinden, gerekse hastane dışından müracaat eden hastaların, tanı ve tedavi izlemelerinde ihtiyaç duyulan laboratuvar testlerini, mümkün olan en yüksek doğrulukta, en hızlı şekilde, hastaların ve testleri isteyen hekimlerin beklentilerine karşılayan ve her zaman memnun edici hizmeti sunmayı amaçlamıştır.

Yüksek standartları elde etmek ve kaliteli hizmet düzeyini arttırmak üzere Hastane laboratuvarımızın External Kalite Kontrol Programı dahilinde yer alan kalite belirteçleri, aylık olarak izlenmektedir. Bu çalışma Klinik Laboratuvarın ölçüm doğruluğunu ve aynı zamanda analiz öncesi ve sonrası incelemeleri takip etmeyi sağlamaktadır.

Laboratuvar çalışanlarının eğitimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Eğitimi, deneyimi, dinamik ruhu, ekip çalışmasına inancı ile Uzman Doktoru, teknikerleri, teknisyenleri ve sekreterleri ile laboratuvarda görevli işini seven ve iş felsefesi olan Laboratuvar personeli; istekli, fonksiyonel ve üretken bir biçimde çalışma gayreti içersindedir.

Laboratuvarımızda test sonuçları, hastane otomasyonumuzda saklanarak geçmiş tarihli testlerine ihtiyaç duyan hastalarımıza hızlıca ulaştırılmaktadır.

LABORATUVAR BÖLÜMLERİ

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ

MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ

HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ

SPERM ANALİZİ

PATOLOJİ LABORATUVARI

GENETİK LABORATUVARI

Biyokimya Bölümü

Klinik Biyokimya laboratuvarlarında, biyolojik materyallerde, hastalıkların  tanısı, ayırıcı tanısı, bir hastalığın şiddetinin belirlenmesi, bilinen bir hastalığın etkinliğinin takibinin yapılması, bulgu vermeyen bir hastalığın ortaya çıkarılması amacıyla laboratuvar analizleri yapılır.

Laboratuvarımızda; biyokimyasal testler, hormon testleri, idrar, gaita(hazım testi) ve çeşitli vücut sıvılarının analizleri yapılmaktadır.

Kan alma bölümü: Doğru test sonuçları elde edebilmek için 8-12 saatlik açlık sonrası kanın alınması uygundur. Bununla birlikte tokluktan etkilenen (trigliserid, glukoz, demir, insulin, vb) testlerin dışında kan örnekleri günün diğer saatlerinde de alınabilmektedir. Çocuk ve bebek hastalarımızdan da özenle, güvenilir ve dikkatli bir şekilde kan alınmaktadır. Diürnal varyasyon gösteren (sabah ve akşamüzeri kan değerleri arasında belirgin fark olan) testler için (örneğin; kortizol, ACTH, demir, demir bağlama, aminoasitler vb) kan alma saatine özen(laboratuvara danışınız) gösterilmelidir.

İstek formu dikkate alınarak uygun tüpler laboratuvar ve hastane bilgi sistemi tarafından otomatik olarak seçilir, basılması sağlanır ve elle etiketlenir.

Kan alma işlem basamakları aşağıdaki gibi olmalıdır;

 • Kan alınmadan önce hasta en az 15 dakika oturarak dinlendirilir.
 • Hastaya adı-soyadı sorularak kimlik doğrulaması yapılır.
 • Etiketleme işlemlerinin doğruluğu denetlenir.
 • Testler ile tüplerin uygun olup olmadığı kontrol edilir.
 • Hastaya uygun oturma pozisyonu verilir ve hasta yapılacak işlem hakkında bilgilendirilir.
 • Kan alınacak bölge seçilir.
 • Kan alınacak bölgenin 7 - 10 cm üzerine turnike uygulanır.
 • Kan alınacak bölge %70 alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir.
 • Hastanın kolunu ve bileğini düz tutması istenir.
 • Tüp tutamağına uygun iğne takılır.
 • Kol ve seçilen damar kan alacak kişi tarafından sabitlenir.
 • Tutamak baş ve orta parmaklar arasında desteklenir.
 • İğne, kesik üçgen ucu üste gelecek şekilde 15 - 20 derecelik açı ile yaklaşık 1 cm kadar deriye batırılarak damara girilir.
 • Uygun tüp seçilerek diğer elin işaret ve orta parmakları tutamağın kanatları üzerine, başparmağı ise iğne yaparmış gibi tüpün ucuna dayanır.
 • Tüp kauçuk tıkacı delecek şekilde iğneye doğru itilir.
 • Uygun tüplere sırası ile gerekli miktarda kan alınır.
 • Turnike çıkarılır.
 • İğne damardan çekilir ve hemen deliğin üzeri bası bandı ile kapatılır.
 • Hastaya bu bölgeye birkaç dakika daha bastırması ve kolunu düz tutması söylenir.
 • Tutamağa takılı iğne kapağı kapatılmadan atık kabına atılır.
 • Alınan kanlar uygun sporlara yerleştirilir.

Not: Kan almada kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve steril malzemelerdir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji içindeki Klinik Mikrobiyoloji hastalık yapan ve tespit edilmiş olan mikroorganizmalarla ilgilenir. Bu mikroorganizmalar sıklıkla görülen hastalıklarda sık bulunanlar olabileceği gibi, hayvanlardan bulaşan zoonozlar, gıdalardan bulaşanlar ve doğada yaygın olarak bulunarak fırsatçı patojen özellik gösteren mikroorganizmalar olabilir.

Klinik Mikrobiyoloji içinde hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birisinin ayrı ayrı düşünülüp incelenmesi gerekir. Klinik Mikrobiyoloji öncelikle bakterileri incelemektedir. Bu incelemede bakterilerin genel özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri ve sonuçları, oluşturduğu hastalıklar, epidemiyoloji, korunma, tedavi ve identifikasyon için kullanılan besiyerleri gibi ana başlıklarla bakılır.

BAKTERİYOLOJİ:

Her türlü örnekten (boğaz, idrar, genital sistem, dışkı, yara/püy,...) uygun besi yerlerine bakteriyolojik ve mantar kültürü yapılmakta ve üremesi olan örneklerde, üreyen bakterilerin tanımlanması ve uygun antibiyotik duyarlılık testleri yapılmaktadır.Gerek duyulursa yeni hazırlanmış preparatlar özel boyalarla boyanarak mikroskobik olarak incelenmektedir.

VİROLOJİ:

İnsanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması ( HSV, HPV, ... vb)

MİKOLOJİ:

İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların elde edilmesi, tanımlanması

PARAZİTOLOJİ:

Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta aranması işlemi(Gaita mikroskopisi, parazit aranması...vb)

SEROLOJİ:

Enfeksiyon etkenlerinin antijenlerini/toksinlerini veya tanıya destek olabilecek farklı antijenlerine karşı oluşan antikorları ve antikor çeşitleri manuel veya otomatize farklı sensitivite ve spesifitesi yüksek en yeni serolojik yöntemlerle birçoğu günlük olarak çalışılmaktadır.

HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ

Hematoloji testleri doktorlarca en sık istenen tahlillerdir. Genel başlığı ile hematoloji testleri Hemogram, Sedimentasyon ve Koagulasyon testleridir.

SPERM ANALİZİ: Kurumumuzda spermiogram analizi ve sperm yıkama işlemi yapılmaktadır. Spermıogram ve sperm yıkaması için hastaya özel bir oda ayrılır.

Sperm sayımı yaptırmadan önce 2 ile 5gün arasında cinsel perhiz yapılması gerekmektedir. Hiçbir yolla 2-5gün arası cinsel boşalma(uykuda veya mastürbasyon) olmaması gereklidir. Eğer olmuş ise perhize tekrar başlanmalıdır.

Cinsel perhiz süresince alkol, uyuşturucu veya sigara tüketimi yapılmamalıdır. Bu maddeler sperm sayılarını ve hareketlerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Aşılama için erkekten alınan semen, laboratuvarda yüzdürme ya da gradient adı verilen yıkama işlemi ile sperm dışındaki tüm salgılardan arındırılır. Ayrıca hareketli olanları daha küçük hacimde toplanarak hareket oranları da arttırılmış olur. Yıkanmış olan spermler, az bir miktarda (0,7 cc) yıkama kültür sıvısı içine konularak hem sayı hem de hareketliliği artırılmış olarak aşılamaya hazır hale getirilir.

Patoloji Laboratuvarı

Patoloji ve Sitoloji laboratuvarında servikal vajinal smear (Pap Smear), sitolojik incelemeler, organların biyopsi ve ameliyat materyallerinin incelemeleri yapılmaktadır. Bunların içinde en sıklıkla endoskopik mide, kolon, deri, rahim ağzı (serviks) biyopsileri, küretaj spesimenleri, rahim, barsak, tiroit... gibi ameliyat ile alınan organların incelemeleri bulunmaktadır.

Patoloji ve sitoloji materyallerimizi incelemek üzere e-sitopatoloji laboratuvarı hizmet vermektedir.

Genetik Laboratuvarı

Belirli bir gen ya da kromozomda meydana gelmiş bir değişim varsa bunun tanımlanması için yapılan testtir.

Kan, amniyon, CVS materyali, tahliye materyali ve doku örneklerinden kromozom analizleri yapılmaktadır.

Kan, amniyon ve CVS gibi örneklere DNA izolasyonu sonrası PCR ile çeşitli hastalıkların moleküler tanısı için bakılabilmektedir.

Dış laboratuvarlarımız;

Düzen Laboratuvarı
E-Sitopatoloji